Result Set:

Count user_idusernameapt_idapt_namecitystate
1206hellersKGFLFLOYD BENNETT MEMORIALGLENS FALLSNY
23047N6900JKGFLFLOYD BENNETT MEMORIALGLENS FALLSNY
33070dond1004B0SOUTH ALBANYSOUTH BETHLEHEMNY
44438rstanKGBRWALTER J. KOLADZAGREAT BARRINGTONMA
56251gibneyth5B2SARATOGA COUNTYSARATOGA SPRINGSNY
67729j1mbrewerKALBALBANY INTLALBANYNY
78326LucyKGFLFLOYD BENNETT MEMORIALGLENS FALLSNY
89338sainsbury1B1COLUMBIA COUNTYHUDSONNY
912455Chrisw767KSCHSCHENECTADY COUNTYSCHENECTADYNY
1017172HarryGKALBALBANY INTLALBANYNY
1117280dingrah1KALBALBANY INTLALBANYNY