Result Set:

Count user_idusernamecitystate
11339smooreRENONV
21516PHRABALRENONV
32939BlueEyesCEDAR RIDGECA
43053milou7INCLINE VILLAGENV
53142janaSOUTH LAKE TAHOECA
63226nffRENONV
73391bobpeckDAYTONNV
83435Michael.HokeRenoNV
93836old-timer71RENONV
104328WFBERGCARSON CITYNV
114775Kathy GivensMINDENNV
124876rockshredderZEPHYR COVENV
136346tthayerTRUCKEECA
147319Pamela JoINCLINE VILLAGENV
158802klbrownYERINGTONNV
168844rorloffCARSON CITYNV
179565adoggiesdreamrescueRENONV
189771Mislissa11CARSON CITYNV
199961tammaraRENONV
2010439crosbymecSOUTH LAKE TAHOECA
2111236bellamom6SPARKSNV
2211264dogtownrescueCARSON CITYNV
2311484PamZinnOLYMPIC VALLEYCA
2411832beethovenSUN VALLEYNV
2512909barbara laforgeRENONV
2613119hlm89434SPARKSNV
2714544twodogfarmsMINDENNV
2815060elizabethspcaRENONV
2915821rondilambethZEPHYR COVENV
3016297jamjod12RENONV